રવિવાર, તા. ૧૭ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯
વેબસાઈટ

કાર્યવાહીની પ્રતીક્ષા

મોટા ખતરાનો હિસ્સો છે પુલવામા હુમલો

શું ખરેખર વાતચીત છે કાશ્મીર સમસ્યાનું હલ?

તમે શહીદોનું મીડિયા કવરેજ જોયું?

અંતર્દૃષ્ટિ- આત્મબોધ

Copyright © 2014 Sardar Gurjari
Unit of Sardar Prakashan PVT. LTD.            Created by Gujjutech.