Sardar Gurjari

રવિવાર, તા. ૩૧ મે, ૨૦૨૦, જેઠ સુદ-૯, વિ.સં. ૨૦૭૬, વર્ષ -૧૯, અંક -૩૪૩

મુખ્ય સમાચાર :
૧ ઓક્ટો.થી રાજ્યમાં માત્ર ડિજિટલ સ્ટેમ્પિંગ પદ્ઘતિનો જ ઉપયોગ
નોન જ્યુડિશિયલ ફિઝિકલ સ્ટેમ્પ પેપરનો અંત : સ્ટેમ્પની છેતરપિંડી કે ડુપ્લિકેશનનો કોઇ અવકાશ નહીં રહે, દસ્તાવેજ પ્રક્રિયા વધુ સુરિક્ષત, સરળ અને ઝડપી બનશે :મહેસૂલ મંત્રી કૌશિક પટેલ
17/09/2019 00:09 AM Send-Mail
રાજ્ય સરકારે રાજ્યમાં ડિજિટલ સ્ટેમ્પિગના ઉપયોગને લઈ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. આગામી ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯થી રાજ્યભરમાં નોન જ્યુડીશિયલ ફીઝીકલ સ્ટેમ્પ પેપરના ઉપયોગને બંધ કરી ફક્ત ડિજિટલ સ્ટેમ્પિગની પધ્ધતિને અનુસરવા મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.

મહેસૂલ મંત્રી કૌશિકભાઈ પટેલે આજે આ અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું છે કે, નાગરિકોને સ્ટેમ્પ પેપર મેળવવામાં પડતી મુશ્કેલીઓ તથા સ્ટેમ્પ વેન્ડર મારફતે વેચાતા પરંપરાગત સ્ટેમ્પ પેપરની કૃત્રિમ અછત ઉભી કરી સ્ટેમ્પ વેન્ડરો દ્વારા વધુ કીમત વસૂલ કરી નાગરિકોને છેતરવાનો પ્રયાસ થતો હોવાની રજૂઆતોને ધ્યાને લઈ થોડા સમય પહેલાં જ રાજ્ય સરકારે ડિજિટલ સ્ટેમ્પિંગની સુવિધાનો વ્યાપ વધારવા મહત્વનો નિર્ણય કર્યો હતો. આ નિર્ણયને આગળ ધપાવતા રાજ્ય સરકારે વધુ એક નિર્ણય કરી ૧લી ઓક્ટોબર ૨૦૧૯થી રાજ્યભરમાં નોન જ્યુડિશિયલ ફીઝીકલ સ્ટેમ્પ પેપરના ઉપયોગને બંધ કરી ફક્ત ડિજિટલ ઈ-સ્ટેમ્પિંગની પદ્ધતિને અનુસરવા મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.પટેલે ઉમેર્યુ કે, નાગરિકોને ૧લી ઓક્ટોબર ૨૦૧૯થી ફીઝિકલ સ્ટેમ્પ સેવા બંધ થતા સ્ટેમ્પ મેળવવામાં કે સ્ટેમ્પ ડયુટીની ચૂકવણીમાં કોઇ તકલીફ ના પડે તે માટે ઇ-સ્ટેમ્પીંગની સુવિધાથી હવેથી શિડયુલ બેંકો, કેંદ્ર અને રાજય સરકારના નિયંત્રણ હેઠળની નાણાંકીય સંસ્થાઓ કે એકમો, પોસ્ટ ઓફિસ ઉપરાંત લાયસન્સી સ્ટેમ્પ વેન્ડર, ચાર્ટર્ડ એકાઉટન્ટ, કંપની સેક્રેટરી, બંદર/પોર્ટ ખાતેના સી શ્ એફ એજન્ટ, ઇ-ગવર્નસ પ્લાન હેઠળ કાર્યરત કોમન સવિર્સ સેન્ટર,રિઝર્વ બેંક રજીસ્ટર્ડ નોન બેંકીગ ફાઇનાન્સીયલ કંપની અને લાયસન્સી નોટરી પૈકી જે વ્યક્તિઓ/સંસ્થાઓ જે તે જિલ્લાની સ્ટોક હોલ્ડિંગ કોર્પોરેશનની કચેરી ખાતે રજિસ્ટ્રેશન માટે અરજી કરી શકશે. સુપ્રિ.ઓફ સ્ટેમ્પ્સ દ્વારા આ વ્યક્તિઓ/સંસ્થાઓને ઈ-સ્ટેમ્પીંગના ઓથોરાઈઝ્ડ કલેકશન સેન્ટર તરીકેની નિમણૂકની પરવાનગી આપ્યા બાદ આ સેન્ટરો ડિજિટલ ઈ-સ્ટેમ્પિંગની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી શકશે.ડિજિટલ ઈ-સ્ટેમ્પિંગના ફાયદા જણાવતાં તેમણે ઉમેર્યુ કે, નાગરિકોને જ્યારે સ્ટેમ્પ ડયૂટીની ચૂકવણી કરવાની હોય ત્યારે ડિજિટલ ઈ-સ્ટેમ્પિંગના ઓથોરાઈઝડ કેન્દ્રો ઉપરથી જરૃરી રકમની સ્ટેમ્પ ડયૂટીની ચુકવણી કરીને જરૃરી રકમનું ડિજિટલ ઈ-સ્ટેમ્પ સર્ટિફિકેટ મેળવી શકશે. જેમાં પક્ષકારોના નામ ઉપરાંત દસ્તાવેજની વિગત તથા દસ્તાવેજની રકમ જેવી વિગતો પણ દર્શાવવામાં આવશે.ડિજિટલ ઈ-સ્ટેમ્પ સર્ટિફિકેટ ધારણ કરનાર વ્યક્તિ દ્વારા સર્ટિફિકેટની ઓન લાઈન તેમ જ મોબાઈલ એપ્લીકેશન દ્વારા પણ ખરાઈ કરી શકાશે. જેથી, સ્ટેમ્પ સર્ટિફિકેટની છેતરપિંડી કે ડુપ્લિકેશનનો કોઈ અવકાશ રહેશે નહીં.ડિજિટલ ઈ-સ્ટેમ્પિંગ પદ્ધતિ અમલમાં આવવાથી આ પદ્ધતિ હેઠળ સ્ટેમ્પ ડયૂટીની ચૂકવણી કરતા એક યુનિક સર્ટિફિકેટ નંબર જનરેટ થશે જેની ખરાઈ દસ્તાવેજ નોંધણી સમયે સબરજિસ્ટ્રાર કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે. જેથી, દસ્તાવેજની નોંધણી પણ સુરક્ષિત બનશે. આ ઉપરાંત, આ રેકર્ડની ઉપલબ્ધિ ઓન લાઈન હોવાથી તે કોઈ પણ સમયે ચકાસી શકાશે, તેનો પુરાવો પણ મેળવી શકાશે. વધુમાં, ડિજિટલ ઈ-સ્ટેમ્પિંગ પધ્ધતિમાં ફિઝીકલ સ્ટેમ્પીંગ પદ્ધતિની જેમ એડવાન્સમાં કોરા સ્ટેમ્પ પેપર ખરીદવાની જરૃરીયાતમાંથી મુક્તિ મળતા નાગરિકોને રીફંડના પ્રશ્નો પણ ઉદભવશે નહીં. ઉપરાંત, જરૃરીયાત મુજબ કોઈપણ રકમની સ્ટેમ્પ ડયૂટી ચૂકવવાની સુવિધા મળશે.સરકારની ઈ-પેમેન્ટ સ્ટેમ્પ ડયૂટીની ચૂકવણી માટે વિવિધ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ થશે જેની વિગતો આપતા મહેસૂલ મંત્રીએઉમેર્યુ કે, નાગરિકોને સ્ટેમ્પ ડયૂટીની ચૂકવણી કરવા રોકડ ઉપરાંત, આરટીજીએસ, નેટ બેકીંગ, ઓન લાઈન પેમેન્ટ જેવા વિવિધ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ થશે. આ સેવાનો વ્યાપ વધતા તથા ઓનલાઈન સેવાઓ હોવાથી નાગરિકોને જ્યારે પણ સ્ટેમ્પ ડયૂટી ભરવી હશે ત્યારે સરળતાથી નજીકના ડિજિટલ ઈ-સ્ટેમ્પિંગના ઓથોરાઈઝડ વેન્ડર પાસેથી અથવા તો બેંકો પાસેથી સેવા ઉપલબ્ધ થશે. રાજ્યમાં બહોળા પ્રમાણમાં ઇ-સ્ટેમ્પીંગ સુવિધા કેન્દ્રો શરૃ થવાથી નાગરિકો તેમની નજીકના સ્થળે, કોઇપણ સમયે સ્ટેમ્પ ડયૂટી ભરી તેનું સ્ટેમ્પ પેપર જેવું પ્રમાણપત્ર મેળવી પોતાના લેખ સાથે જોડીને લેખની નોંધણી કરાવી શકશે.